IetsTe44 - Extra aandachtspunten bezoek sinterklaas
U bent hier: Entertainment > Sinterklaas > Extra aandachtspunten bezoek sinterklaas

Extra aandachtspunten bezoek sinterklaas

Wij wijzen u graag op onderstaande aandachtspunten voor het bezoek:

Niet roken
Wij verzoeken u nadrukkelijk om te zorgen voor een rookvrije omgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Mocht er wel gerookt zijn, dan verzoeken wij u om te luchten, dusdanig dat alle rook  verdwenen is. De kerstman moet waarschijnlijk na afloop weer naar een andere afspraak en dan kan het als erg storend worden ervaren als de kerstman en zijn elfjes naar de rook ruiken. Vergeet daarbij niet dat de kerstman ook een soort voorbeeldfunctie vervult en dus niet rookt en er ook een hekel  aan heeft om naar de  rook te ruiken. Als u echte rokers bent, kunt u beter geen boeking maken, vrezen wij.

(Huis)dieren
Sinterklaas en zijn pieten zijn gek op (huis)dieren, echter de kostuums zijn erg prijzig en sommige onderdelen zijn kwetsbaar. Wij verzoeken u dan ook eventuele honden en katten tijdens het bezoek uit de buurt te houden of tijdelijk even elders te huisvesten in bijvoorbeeld de keuken, bench, garage of schuur.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn altijd bereikbaar op 06-24993974, echter  op de dagen dat wij bezoeken afleggen kunnen wij u niet ieder moment te woord staan. Tijdens bezoeken staat het toestel uit. Dat houdt dus in dat u ons niet altijd direct kunt bereiken, maar wel kunt u in dringende gevallen een boodschap inspreken, een SMS sturen of appen. Wij zullen deze regelmatig  afluisteren/lezen en indien nodig zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Goede stoel
Sinterklaas is al wat ouder en heeft nogal wat kleding aan. Hij zit dan graag op een wat hogere stoel in plaats van in een heerlijke relaxbank. Als het de kinderen bekend is dat de kerstman komt, vinden ze het vaak erg leuk om deze te versieren, maar let hierbij op dat er geen papier wordt gebruikt die kleuren afgeven aan kleding. Met name crêpepapier doet dat.

Geen dwang
Als uw kind wat angstig is of schuw, dwing uw kind dan niet om bij sinterklaas en/o f de pieten te komen. Ook niet voor een foto of video. Laat dit aan de spontaniteit van het kind over. Vaak spelen we hier op leuke wijze op in en verzinnen die wel iets om het ijs te breken.

Verrassing of niet
Het is altijd de vraag of sinterklaas en zijn pieten langskomen. Voor kinderen is dit altijd extra spannend. Ze zijn niet alleen in spanning over de cadeaus. Een bezoek van sinterklaas en zijn pieten maakt op de kleintjes een enorme  indruk. Maak kinderen niet overdreven nerveus door al uren van te voren aan te kondigen dat sinterklaas komt. We willen wel graag weten of het de aanwezigen bekend is dat we langskomen of dat het een verrassing is. Dit kunt u aangeven op de formulieren die u ontvangt als u bij ons een boeking doet. Wij kunnen hier dan op een goede  manier op inspelen.

Consumpties
Normaal gesproken houden sinterklaas en zijn pieten natuurlijk best van lekker eten en non-alcoholische drankjes. Maar omdat ze daar op drukke avonden geen tijd voor  hebben, eten en drinken ze van te voren goed. Dan heeft sinterklaas en zijn  pieten alle tijd om de aandacht te richten op het bezoek. Sinterklaas en zijn pieten doen voor het bezoek aan u hun beste kleding aan en dus is het prettig als u daar rekening mee houdt en drankjes en hapjes uit de buurt houdt.

Ieder kind een cadeau
Tijdens het bezoek van sinterklaas zou hij indien gewenst cadeautjes uit kunnen delen. Het is daarbij natuurlijk leuk als ieder kind één cadeau ontvangt. Het spreekt voor zich dat de cadeautjes die hij uitdeelt ongeveer van gelijke waarde zijn. Dus niet de één een gezonde snack en de ander een  dure pop. We vragen u in dit geval om deze verdeling zelf te maken met voor ieder kind één cadeau. Plak op ieder cadeau  een sticker en schrijf hier in HOOFDLETTERS de naam leesbaar op. Het spreekt voor zich dat bij langere huisbezoeken sinterklaas  meer cadeautjes kan uitdelen.

Positiviteit en belonen
Wij houden van positieve zaken dus wij leggen liever niet de nadruk op wat iemand allemaal fout heeft gedaan het afgelopen jaar. Het is
lang bewezen dat belonen van positief gedrag opvoedkundig gezien meer resultaat  geeft. Als de sfeer daar ook nog eens leuker door wordt, dan lijkt ons de keus gemakkelijk. Gebruik sinterklaas dus nooit als boeman.  Een ouder op de korrel nemen op een leuke wijze, daar is sinterklaas natuurlijk  altijd voor in.

Foto’s en video
Sinterklaas en zijn pieten zijn al heel vaak op de foto geweest. Het komt ook wel eens voor dat net op het moment dat zij  op bezoek zijn de batterijen op zijn of het geheugenkaartje vol is. Zorg dat u dit vooraf controleert, om teleurstellingen te voorkomen.

 

GEDRAGSCODE SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN

Uiteraard is het erg belangrijk dat Sinterklaas en zijn pieten een goede indruk achterlaten. Zij houden zich daarom strikt aan een aantal gedragscodes.

Gedragingen van sinterklaas en zijn pieten
Sinterklaas en zijn pieten gedragen zich altijd erg netjes, beleefd en correct.

Correct taalgebruik
Zowel sinterklaas als de pieten spreken correct algemeen beschaafd Nederlands.

Openbare verschijning van sinterklaas en zijn pieten
Sinterklaas en zijn pieten verschijnen nooit voor de aankomst van sinterklaas (landelijke intocht) in het openbaar. Uitzonderingen hierop zijn activiteiten met promotionele doeleinden.

Kleding van sinterklaas en zijn pieten
Sinterklaas en zijn pieten gaan altijd netjes en correct volgens de gebruikelijke kledinglijn gekleed. Aan de kleding, die in ons eigen naaiatelier is vervaardigd, is ook veel aandacht besteed.

Het nakomen van gemaakte afspraken
Sinterklaas en zijn pieten komen gemaakte afspraken altijd keurig netjes na. Bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld in het verkeer, geven ze tijdig een berichtje aan de organisatie of familie waar ze naar toe gaan. Dit betekent ook dat sinterklaas vaak niet langer kan blijven dan afgesproken is. Wilt u liever toch dat sinterklaas voldoende tijd heeft voor iedereen reserveer dan vooraf voldoende tijd in.

Het gebruik van alcoholische dranken en roken
Sinterklaas en zijn pieten roken niet en drinken geen alcoholische dranken.

 

INTEGRITEITSBELEID

Wij hebben voor onze activiteiten een integriteitsbeleid opgesteld waaraan de personen die werkzaam zijn voor ietste44.com zich aan houden. Wij raden u aan kennis van dit beleid te nemen. U treft ons integriteitsbeleid en de algemene voorwaarden die op alle diensten van ons van toepassing zijn onderaan de website aan.