IetsTe44 - Integriteitsbeleid
U bent hier: Voorwaarden en beleid > Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid

Ietste44 wil voor u een betrouwbare partner zijn. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid opgesteld. De belangrijkste beheersmaatregel in dit verband zijn onze gedragscodes. Integriteit heeft alles te maken met onze waarden en normen en daaruit voortvloeiend ons gedrag. De gedragscodes bevatten regels voor de omgang met elkaar, met klanten, leveranciers en overige relaties. Op onze site vindt u voor verschillende diensten de gedragscodes. Uiteraard zijn er daarnaast een aantal zaken die voor al onze diensten van ietste44 gelden.

  • Ietste44 hecht veel waarde aan het integer zijn van zijn medewerkers / vrijwilligers / acteurs en het integer handelen van de organisatie. Bij de inzet van medewerkers volgt er daarom met de medewerker / vrijwilliger / acteur een gesprek waar de gedragscodes en het integriteitsbeleid van onze organisatie besproken worden.
  • Voorafgaand en tijdens onze diensten is het voor medewerkers / vrijwilligers / acteurs  van ietste44 verboden om te roken en/of alcohol te nuttigen. Uiteraard is het gebruik van drugs bij ons ook niet toegestaan.
  • Alle medewerkers/ vrijwilligers / acteurs van ietste44 zorgen ervoor altijd zichtbaar te zijn en niet alleen in ruimten te zijn met kinderen en/of kwetsbare personen. Deze regel geldt ook voor de omgang met eventuele minderjarige personen (bijvoorbeeld pieten in opleiding) van ietste44 zelf.
  • De medewerkers / vrijwilligers / acteurs van ietste44 worden gewezen op de gedragsregels van ietste44 en hebben tevens uitgebreide instructies gehad in wat er voorafgaand en tijdens een evenement van ze wordt verwacht en hoe ze zich dienen te gedragen.
  • Discriminerende en seksueel getinte opmerkingen en/of -gedragingen worden door ietste44 niet geaccepteerd.
  • Ietste44 heeft tijdens evenementen een controlerende taak in het naleven van de gedragscode, huishoudelijke reglementen en het integriteitbeleid.

Opvattingen over wat integer is, kunnen veranderen. Daarom passen wij onze beleidsregels aan indien daarvoor redenen bestaan op basis van bijvoorbeeld ontwikkelingen in de samenleving en/of wensen van onze opdrachtgevers.